Marek, K., Śmiałek, M., Rybiński, K., Roszczyk, R. and Wdowiak, M. (2021) “BalticLSC: Low-Code Software Development Platform for Large Scale Computations”, COMPUTING AND INFORMATICS, 40(4), pp. 734–753. doi: 10.31577/cai_2021_4_734.