Marek, Krzysztof, Michał Śmiałek, Kamil Rybiński, Radosław Roszczyk, and Marek Wdowiak. 2021. “BalticLSC: Low-Code Software Development Platform for Large Scale Computations”. COMPUTING AND INFORMATICS 40 (4):734–753. https://doi.org/10.31577/cai_2021_4_734.