Xiao, Linxia, Yanjiang Wang, Baodi Liu, and Weifeng Liu. 2021. “Probabilistic Memory Model for Visual Images Categorization”. COMPUTING AND INFORMATICS 39 (6):1229–1249. https://doi.org/10.31577/cai_2020_6_1229.