Che, Yonggang, Lilun Zhang, Chuanfu Xu, Yongxian Wang, Wei Liu, and Zhenghua Wang. 2015. “Optimization of a Parallel CFD Code and Its Performance Evaluation on Tianhe-1A”. COMPUTING AND INFORMATICS 33 (6):1377-99. https://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/1393.