Marek, K., Śmiałek, M., Rybiński, K., Roszczyk, R., & Wdowiak, M. (2021). BalticLSC: Low-Code Software Development Platform for Large Scale Computations. COMPUTING AND INFORMATICS, 40(4), 734–753. https://doi.org/10.31577/cai_2021_4_734