(1)
Krammer, P.; Kvassay, M.; Forgáč, R.; Očkay, M.; Skovajsová, L.; Hluchý, L.; Skurčák, Ľuboš; Pavlov, Ľuboš. Regression Analysis and Modeling of Local Environmental Pollution Levels for the Electric Power Industry Needs. Comput. Inform. 2022, 41, 861–884.