(1)
Marek, K.; Śmiałek, M.; Rybiński, K.; Roszczyk, R.; Wdowiak, M. BalticLSC: Low-Code Software Development Platform for Large Scale Computations. Comput. Inform. 2021, 40, 734–753.