(1)
Bachara, P.; Brzoza-Woch, R.; Długopolski, J.; Nawrocki, P.; Ruta, A.; Zaborowski, W.; Zieliński, K. Construction of Hardware Components for the Internet of Services. Comput. Inform. 2016, 34, 911-940.