[1]
Marek, K., Śmiałek, M., Rybiński, K., Roszczyk, R. and Wdowiak, M. 2021. BalticLSC: Low-Code Software Development Platform for Large Scale Computations. COMPUTING AND INFORMATICS. 40, 4 (Dec. 2021), 734–753. DOI:https://doi.org/10.31577/cai_2021_4_734.